Välkommen till Östbergatandläkarna!

Tandläkare i Stockholm

På vår praktik strävar vi efter att få dig som patient att känna dig så trygg, välkommen och omhändertagen som möjligt.
Vi tycker det är av största vikt att du förstår hur det står till med dina tänder och att du vet hur du skall sköta om dem på ett riktigt sätt.

Det är för oss också mycket viktigt att du förstår vad och varför vi gör det vi kommit överens om med dina tänder och din mun.

Göran Larsson, Wilhelm Norstedt och Emelie Lindström

Tandläkare i Stockholm